هیئت مدیره و بازرسین


با استناد به ماده ١٦آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي اولين جلسه هيات مديره جديد و بازرس اتحاديه

در محل هيات اجرايي سازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزار و انتخابات داخلي بشرح زير صورت گرفت .

 

✅ فرآیند تغییر و تحول هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران برگزار شد

🔹براساس این تغییر و تحول ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل صورت گرفت

آقای اکبر پازوکی.                            رئیس
 
آقای محمد حسین اسلامیان.  نایب رئیس

آقای حسین شهرستانی.   نایب رئیس دوم

آقای مهدی زینالی.                          دبیر

آقای محسن اسلامیان.              خزانه دار

آقای مجتبی قاضی خانی.         عضو  اول هیئت مدیره

آقای مهدی امیری پور.            عضو دوم هیئت مدیره

آقای هادی قرایی گرگانی.              بازرس

روابط عمومى اتحادیه لوازم خانگی تهران

 


 1-آقای اكبر پازوكي : رئيس اتحادیه


 2-آقای محمد حسين اسلاميان :نايب رئيس اول

3-آقای حسين حسين شهرستاني :نايب رئيس دوم

 
 4-آقای مهدی زینالی : دبیر


 5-آقای محمد حسين اسلاميان: خزانه دار


 6-آقای مجتبی قاضی خانی : عضو اول هیئت مدیره

 7- آقای مهدی امیری پور: عضو دوم هیئت مدیره

 8- آقای هادی قرایی گرگانی: بازرس

 

نماد