منشور حقوق مودیان مالیاتی

منشور حقوق مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی و در آستانه فصل مالیات ستانی تهیه و تدوین شد. در این منشور آمده است: با اعتقاد به حفظ شأن و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی‌ اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسوول و موظف به احقاق حقوق قانونی مودیان می‌دانند. اصول پنجگانه زیر و اهم مشخصه‌های آنها از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی شده و مخاطب آن مودیان محترم مالیاتی هستند.

اصل (1): مودی محترم حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد. ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می‌کنیم. ما در انجام وظایف خود با انصاف و عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض عمل می‌کنیم. صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می‌دانیم. ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر، تصمیم‌گیری می‌کنیم. ما به شرایط خاص شما توجه می‌کنیم و در حیطه قانون و اختیارات مشکل‌گشایی خواهیم کرد.

اصل (2): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد. ما به شیوه‌های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع‌رسانی می‌کنیم. ما در حد امکان شما را راهنمایی می‌کنیم و اطلاعات قابل اطمینان را در اختیارتان می‌گذاریم. ما روند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات مالیاتی شما را در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم.

اصل (3): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد. ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما، به کار می‌گیریم. ما نماینده قانونی شما را می‌پذیریم. رسیدگی‌ها و ممیزی‌های ما هستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است. مالیات حقه، طبق قانون وصول می‌شود و ما هرگز از شما پرداخت مالیات مضاعف یا فراتر از قانون را انتظار نداریم. شما می‌توانید اطلاعات و محتویات پرونده مالیاتی خود را رویت کنید و نسخه‌ای از گزارش رسیدگی را بخواهید. عملکرد ما شفاف است و نسبت به آن خود را مسوول و پاسخگو می‌دانیم. شما حق دارید برای اجرای مقررات مالیاتی از طریق مسیرهای ارتباطی تعیین شده، با کمترین هزینه عمل کنید. بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی ما، حق شما است.

اصل (4): پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی محترم است. ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم. اطلاعات شما نزد ما محرمانه است و جز به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخصی دیگری قرار نمی‌دهیم. حریم خصوصی شما را در تمام فرآیندهای مالیاتی، محترم می‌شماریم.

اصل (5): مودی محترم حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی دارد. شما ابتدا می‌توانید از رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه بخواهید تا نسبت به حل اختلافات مالیاتی، بررسی و رسیدگی کند. شما حق دارید نسبت به مالیات مورد مطالبه و اقدامات انجام شده، اعتراض کنید در مراحل مختلف، درخواست تجدیدنظر کنید. جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر نماینده رسمی تشکیل می‌شود که یک نفر از آنان می‌تواند، نماینده صنف منتخب شما باشد. شما حق دارید در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باید و با ارائه توضیحات و تسلیم لایحه از خود دفاع کنید. رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی شما منصفانه و حسب مورد با اجرای قرار و سرانجام صدور آرای مستند و مستدل، همراه خواهد بود.

نماد