انصاری رفت دکتر عباس دمرچیلی آمد/ واکاوی نقاط ضعف یک تشکل بزرگ لوازم خانگی

با انتصاب دکتر عباس دمرچیلی به عنوان دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، انتظار می رود پس از سالها خونی تازه در رگهای این تشکل بزرگ صنعتی تزریق شده و این انجمن به عنوان مدافع حقوق فعالان این صنعت پس از سالها از موضع انفعال خارج شده و مسیر جدید را در پیش گیرد.

دبیر جدید انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در شرایطی این سمت را پذیرفته است که تا پیش از این عمده ترین تمرکز این تشکل صرفا به برگزاری نمایشگاه سالانه معطوف می شد و به نظر می رسد علت اصلی آن گردش مالی چند میلیاردی این رویداد از محل فروش صدها غرفه به شرکت کنندگان داخلی و خارجی است که البته تاکنون هیچگونه گزارشی از سوی این انجمن در رابطه با درآمدهای حاصل از برگزاری این نمایشگاه و نحوه هزینه کرد آن و یا تقسیم درآمد بین ذینفعان منتشر نشده است.

این در حالی است که یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد این انجمن از محل برگزاری این رویداد نمایشگاهی بزرگ درآمدهای میلیاردی و سرشار داشته است. هر چند انتظار می رود با حضور دکتر عباس دمرچیلی ؛ دبیرکل جدید در این تشکل فراگیر، علاوه بر حسابرسی و ارزیابی فعالیت های گذشته در زمینه درآمدها، هزینه ها و احتمالا حقوق و پاداش های نجومی، زمینه شفاف سازی تمام فعالیت ها فراهم شود.

از سوی دیگر انتظار می رفت در طول سالیان گذشته و یا دستکم طی دو سال اخیر که بخش صنعت ایران و به ویژه صنعت لوازم خانگی با بحران های متعدد ناشی از اعمال تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، راهکارها و رایزنی هایی برای برون رفت از این بحران ها اتخاذ شود، اما نه تنها این رویکرد دنبال نشد، بلکه دهها واحد تولیدی در صنعت لوازم خانگی به رغم ظرفیت های بالای تولید و عدم جلب حمایت کافی به تعطیلی کشیده شده و یا با حداقل ظرفیت ها صرفا ادامه حیات می دهند.

در مقابل اما، تمرکز اصلی دست اندرکاران این تشکل به شوآف های رسانه ای و یا حضور در کارگروهها و کمیسیون های دهان پرکن و فاقد خروجی معطوف شده بود تا بلکه از این مسیر اعتبار شخصی حاصل شود. این در حالی است اصلی ترین ماموریت این تشکل دفاع از حقوق اعضا و رایزنی برای رفع موانع پیش روی آنها است. از طرفی این تشکل هیچگاه تعامل سازنده ای با معدود رسانه های تخصصی در حوزه صنعت لوازم خانگی نداشته و این در حالی است که این رسانه ها همواره خود را ملزم به صیانت از تولید ملی دانسته و در مسیر معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و انتقاد از چالش های پیش روی این صنعت گام برداشته اند.

از طرفی جایگاه انفعالی این تشکل طی سالهای اخیر از آن جهت مورد توجه است که پس از گذشت چندین روز از انتصاب دبیرکل جدید هنوز هیچ خبر و اطلاعیه ای مبنی بر این اتفاق مهم بر روی وب سایت رسمی این انجمن منتشر نشده است. این رویکرد انفعالی به طور حتم این پرسش را برمی انگیزد که چرا در برخی از لایه های داخلی این تشکل درباره این انتصاب مهم حساسیت وجود دارد؟

با این همه انتظار می رود بزرگان صنعت لوازم خانگی با حمایت گسترده از این انتصاب جدید، زمینه پویایی و رشد این تشکل مهم صنعتی را پس از سالها فراهم کرده و با تقویت این صنعت مهم کشور راه را برای رشد و تعالی این بخش در حوزه نوآوری، تولید و صادرات فراهم کنند. تردیدی نیست که با چنین رویکردی افق های روشنی پیش روی این صنعت شکل خواهد گرفت و عرصه تولید ملی به مثابه پدافند غیرعامل در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.

نماد