رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تراکنش‌های بانکی/رسیدگی به تراکنش‌های قبل از سال 97 غیرقانونی است

دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی، هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 97 از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد.

اکسپورتنا: بر اساس اعلام جدید دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد، و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عطف به ماسبق بودن قانون نبوده، بلکه صرفا شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی به تراکنش های بانکی می باشد که به منظور وحدت رویه و اجتناب از رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: محاسبه مالیات در خصوص گردش بانکی مودی به شرح فوق صحیح بوده و خللی در روند رسیدگی در مالیات وارد نمی‌باشد.

اکسپورتنا، تصویر رای جدید دیوان عدالت اداری را منتشر کرد:

نماد